среда, 25 мая 2016 г.

Konstrukcja ploty plastikowe na plot i furtkę ogrodzeniowa nie potrzebuje zezwolenia na to ani zawiadamiania tego faktu gminie wyjąwszy szczególne przypadki.

Konstrukcja plot z plastiku na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek nie wymaga pozwolenia na budowę ani zawiadamiania tego faktu starostwu powiatowemu poza kilkoma wypadkami.

Balustrady PCV na plot i bramkę ze sztachetek nie przekraczające wysokości 2,2 m wznoszone pomiędzy dwoma graniczącymi działkami nie wymagają żadnych formalności oficjalnych. Tyczy się to tez ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także innych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń dróg prywatnych a także wew. nie będących drogami generalnymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia ogrodzenia z Winylu na plot i bramkę sztachetowadokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym lub urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru stawiania ogrodzenia winno określać formę ogrodzenia, sposób przeprowadzenia jego montażu i proponowany czas zapoczątkowania budowy.
  5. Prócz zgłoszenia trzeba dołączyć oświadczenie o prawie do zarządzania posiadłością w celach budowlanych i o ile jest to potrzebne przez starostwo szkic ogrodzenia.

Czasami do budowy sztachety plastikowe na plot i bramę ogrodzeniowa potrzebne są specjalne uzgodnienia tj. np. akceptacja zarządcy drogi na miejsce wjazdu.

Stawianie płotu wolno rozpocząć po 30 dobach od zgłoszenia planowania jego budowy, o ile urząd nie wniesie wcześniej sprzeciwu. Protest może zaistnieć w sytuacji, gdy projektowane balaski plastikowe na plot i furtkę ze sztachet jest niekompatybilne z ustaleniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej szosy. W sytuacji jak planowane plotki Winylowe na ogrodzenie i furtkę ze sztachetprawdopodobnie może grozić bezpieczeństwu ludzi albo mienia, np. poprzez utrudnianie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować pozyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia jest ważne przez czas dwóch lat. Brak zapoczątkowania prac przez ów okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia oraz w przypadku chęci pobudowania ogrodzenia nieodzowne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий