среда, 27 апреля 2016 г.

Chociaż głazy sztachetki te są z odmiennych czasów oraz powstały w odmienny sposób bywają do siebie bardzo podobne, tak iż czasem mało biegłym okiem z trudem je rozróżnić.

Wprawdzie kamienie sztachetki te są z odmiennych epok oraz powstały w odmienny sposób zdarza się że są do siebie bardzo podobne, tak że czasami mało fachowym ślipiem trudno je rozróżnić.

Swoją karierę w ogrodzeniach zawdzięczają naturalnym barwom, trywialnej obróbce a także stosunkowo atrakcyjnej cenie. Występują w wielu krajach Polski – piaskowiec najłatwiej wyszukać w Górach Świętokrzyskich, Karpatach a także Dolnym Śląsku, wapienie – na Lubelszczyźnie, Wyżynie Krakowsko -Częstochowskiej oraz również w Górach Świętokrzyskich. Ów materiał ogrodzeniowy pozyskuje się metodą odkrywkową w kamieniołomach, po czym rozdrabnia bądź od razu obrabia, rozmieszcza na mocnych paletach, oplątuje drucianą siatką i przesyła do miejsca budowy ogrodzenie z plastiku na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa. Wykorzystywany na ogrodzenia piaskowiec to nic innego jak złączony lepiszczem piasek, którego ziarna nie przewyższają 2mm średnicy. Kiedy spoiwem jest np. krzemionka, tytułujemy go krzemionkowym (kwarcyt), gdy związki wapnia -wapnistym. Oprócz podwaliny zlepiających występują tam także inne domieszki, np. związki żelaza. Dzięki nim przekształca się barwa głazów na ogrodzenia z PCV na plot i bramę ogrodzeniowa, przybierają one wtenczas wielorakie kolory czerwieni, brązu oraz zieleni. W przyrodzie ułożone są w warstwy o różnej grubości, sięgającej nawet kilkudziesięciu metrów. Spośród tak ogromnych złóż kroi się najogromniejsze bloki, używane później np. w rzeźbiarstwie. Uzyskane kamienie wolno także ciąć na sześciany o równych kształtach, używane dalej w budownictwie (także na ogrodzenia). Można także je dzielić przy pomocy specjalistycznych klinów i dłut na małe, nierównych konturów kawałeczki. Służą do układania nawierzchni ścieżek i konstrukcji murków ogrodzeniowych.

Na nowomodne ogrodzenie Winylowe używa się także wapienie - skały osadowe, powstałe spośród zgromadzonych na dnie mórz oraz jezior pozostałości organizmów żywych, głównie skorup małż i ślimaków.

Zazwyczaj są w większym stopniu miękkie aniżeli piaskowce, a przez to łatwiejsze w obróbce, lecz także mniej trwałe. Wapienie pochodzące z dawnych epok geologicznych są twardsze, wolno je nawet polerować promowane na sztachety z Winylu na ogrodzenie i bramkę ze sztachet. Nadają się jednakże po największej części do stosowania wewnątrz, dlatego że poddawane działaniu warunków atmosferycznych w mgnieniu oka tracą połysk. Wapienie wolno zastosować do budowy murków ogrodzeniowych, na ścieżki a także dojazdy, do urządzania skwerów skalnych. Na Lubelszczyźnie wykorzystuje się je również do budowy domów. Na nawierzchnie ścieżek ogrodowych najlepiej przeznaczają się piaskowce krzemionkowe, ponieważ są odporniejsze na szlifowanie niż np. Wapienie.

W zależności od stylu ogrodu a także własnych zamiłowań forma kamiennych płyt może być rozmaity – od łamanych, nieregularnych, aż po prosto przyciętych prostokątów albo kwadratów. Murki oraz sztachety PVC na ogrodzenie i bramkę ze sztachetek stawia się z skał różnorakiego zarysu, złożonych na kamiennym albo betonowym fundamencie. Jeżeli płot powstaje spośród odłamków o nieproporcjonalnych zarysach, powinno się je odpowiednio dobierać tzn. tak, aby kształt każdego następnego integrował się z poprzedzającym. Aby takie płot było stabilne jego grubość powinna wynosić 50-70 cm. Większe przerwy w środku można dopełniać zaprawą cementową a także gruzem. Ogrodzenia plastikowe z bloczków kamiennych o przyciętych równych bokach muruje się równie jak z cegły czy też pustaków. Piaskowce oraz wapienie zdołamy wykorzystać również do konstrukcji schodów, kominków ogrodowych oraz pozostałych elementów tzw. miniaturowej architektury. Piaskowce stosowane do budowy ogrodzenia Poznań należą do skał mało odpornych na działanie elementów atmosferycznych. Pod wpływem wody, słońca oraz niskich temperatur w mgnieniu oka niszczeją i nabierają ciemnego koloru. Bez trudu obrastają też mchem oraz glonami. Można to udaremniać pokrywając pokrywę ogrodzenia bądź rzeźb specjalnymi impregnatami. Nie próbujmy oskrobywać kurzu z nawierzchni ogrodzenia ostrymi urządzeniami np. drucianą szczotką, ponieważ na kamieniu mogą utrzymywać się mocne rysy. Sprofilowane jednostki zmywają kamień ogrodzeniowy tzw. piaskarkami. Jeżeli nie mamy możliwości automatycznego zmywania ogrodzenia z piaskowca spróbujmy oczyścić go wodą z detergentem przy pomocy szczotki ryżowej. Jeżeli jednak chcemy, aby głazy na ogrodzeniu szybko wyglądały na stare, nie możemy ich niczym chronić ani czyścić.

Комментариев нет:

Отправить комментарий